CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE

• Inregistrarea documentelor primare in ordine cronologica in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii
• Evidenta analitica si sintetica pentru clienti, furnizori
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA , a registrului de evidenta fiscala
• Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora
• Elaborarea balantei de verificare lunara
• Intocmirea si depunerea bilantului contabil
• Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele datorate bugetului de stat
• Refacere evidente contabile intocmite eronat
• Reprezentarea societatii in fata organelor de control

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

Servicii de analiza a performantelor financiare ale societatii si serviciile de consultanta financiara si fiscala
• Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar-contabil propriu, a circulatiei documentelor si a stabilirii politicilor financiar-contabile
• Diagnosticul performantelor si a riscurilor pe baza contului de rezultat
• Analiza diagnostic a situatiei financiare pe baza bilantului
• Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
• Diagnosticul financiar contabil in evaluarea intreprinderii
• Analiza datoriilor si creantelor
• Analiza capitalurilor si a imobilizarilor
• Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

Servicii de expertiza
• Expertiza contabila judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata
• Expertiza contabila extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata(majorare capital social, exeprtiza privind examinarea contabilitatii, conturi de capital, rezezrve, provizioane, conturi de imobilizari, stocuri, terti, personal, imobilizari si taxe, subventii, profit si pierdere, stabilirea situatiei fiscale, a modului de cond a contabilitatii)

Cenzorat

SALARIZARE SI PERSONAL

RESURSE UMANE
• Intocmirea contractelor individuale de munca
• Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
• Intocmirea si transmiterea electronica a registrului general de evidenta a salariatilor
• Intocmirea adeverintelor de salariu
• Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului
• Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal
• Intocmirea statelor de plata

SALARIZARE
• Calculul concediilor si evidenta medicalelor
• Calculul si evidenta concediilor de maternitate
• Calculul si evidenta concediilor de odihna
• Calculul impozitelor pe salarii
• Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj
• Intocmirea si depunerea declaratiei unice la bugetul statului